En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic l'informem dels següents aspectes:

Objecte

El següent Avís Legal identifica al titular del lloc web www.factorhuma.org, inclou i desenvolupa les Condicions Generals d'Utilització del Lloc Web i especifica la Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc, de tercers i dels enllaços.

A més, es defineixen les condicions legals aplicables de forma genèrica per l'accés a la web i/o l'ús dels seus serveis, proporcionats per la FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ.

Identificació del titular

Aquesta web és propietat de la FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ, amb domicili social a Carrer Balmes 134, 5a planta, 08008 Barcelona, amb NIF: G- 61513297, número de telèfon 93 165 07 37 i correu electrònic de contacte Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Està inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb número 1295.

Privacitat

Li preguem que revisi freqüentment la nostra Política de Privacitat, la nostra Política de Cookies i els Termes i Condicions Generals de Contractació, que també regeixen l'ús que realitzi dels Serveis de www.factorhuma.org, perquè conegui les nostres polítiques vigents.

Condicions d’accés al lloc web i utilització dels serveis per part de l’usuari

1. Llegiu detingudament aquestes condicions abans d'utilitzar els serveis de www.factorhuma.org. Al utilitzar-los, accepta la vinculació del present Avís Legal.

2. L’accés a la Web és lliure i gratuït, tot i que està condicionat a l’acceptació expressa i al estricte compliment per part de l’Usuari del present Avís Legal.

No obstant, alguns dels Serveis que ofereix la FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ poden ser d’ús exclusiu per als socis.

3. L'accés i la utilització per l'Usuari del referit lloc web i/o dels serveis que presta es realitzen sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, que s'obliga a:

 • No accedir i/o utilitzar el lloc web o els productes i serveis amb fins il·lícits.
 • No realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar i/o impedir l'activitat normal del lloc web.
 • No transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través del lloc web i/o dels Serveis qualsevol classe de material que contravingui o hagi estat obtingut contravenint la legislació vigent, la bona fe o l'ordre públic i el presentAvís Legal i/o que resulti perjudicial per a tercers.

4. En el cas que l'Usuari causés danys a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ o a tercers en accedir o fer ús del lloc web i/o els serveis, exonera expressament a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada.

A aquests efectes, l'Usuari assumirà la responsabilitat exclusiva que pogués derivar-se i mantindrà íntegrament indemne a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ.

5. L'Usuari és responsable en tot moment de la custòdia de les seves contrasenyes personals i intransferibles. Així mateix, serà responsable de qualsevol dany produït pel seu ús indegut, transferència de la contrasenya o pèrdua de la mateixa.

L'Usuari haurà d'informar immediatament a FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ de qualsevol circumstància que pugui implicar un risc d'accés i/o ús per un individu no autoritzat, per tal que es procedeixi a la cancel•lació i substitució del compte.

6. La FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ es reserva el dret a limitar en qualsevol moment i sense previ avís la utilització de lloc web i/o els serveis i a denegar l'accés en qualsevol moment a l'Usuari que incompleixi el present Avís Legal o qualsevol altra norma d'aplicació i també en cas de sospita que s'ha produït una usurpació de la identitat.

7. L'accés i/o utilització del lloc web implica l'acceptació per l'Usuari que FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ exclou el reconeixement de tota garantia, ja sigui expressa o implícita i declina tota responsabilitat per raó de la impossibilitat d'accés o utilització del lloc web i/o dels serveis.

Propietat Intel·lectual

L'estructura i el contingut del lloc web i els serveis, sense restricció qualsevol dels seus elements, són propietat de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ o s'han autoritzat a la mateixa i estan protegits per drets exclusius de propietat intel•lectual, de manera que queden reservats en exclusiva a favor dels seus respectius titulars.

Concretament, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i/o posada a disposició total o parcial dels referits continguts o elements, amb independència del mitjà utilitzat, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ o, si s'escau, del titular dels corresponents drets, assumint en cas contrari l'usuari infractor totes les responsabilitats directes o indirectes que poguessin derivar.

L'Usuari disposa únicament d'un dret d'ús privat, no exclusiu, intransferible i revocable en qualsevol moment destinat exclusivament a la finalitat de gaudir de la navegació pel lloc web i de les prestacions dels serveis (inclòs l’accés i la descàrrega de documentació de tercers) d'acord amb el present Avís Legal i amb qualssevol altres documents o legislació vigent que li sigui aplicable.

De la mateixa manera, l'accés o ús del lloc web i/o dels seus continguts no confereix a l'Usuari dret algun sobre les publicacions, marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei. Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips i altres signes distintius, ja siguin titularitat de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense la prèvia, expressa i escrita autorització de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ o dels seus legítims propietaris.

D’altra banda, la FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ, com entitat sense ànim de lucre, realitza una activitat de difusió d’articles i continguts d’altres mitjans de comunicació social emmarcada en el concepte jurídic de revista de premsa reconeguda en l’article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual (RCL 1996\1382).

La finalitat d’aquesta activitat és exclusivament divulgativa, de investigació i/o docent i pretén facilitar la feina als professionals que treballen per millorar la motivació i les condicions de treball de les persones a les empreses i organitzacions; en cap cas la FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ extreu un benefici econòmic d’aquesta activitat. La reproducció d’articles es fa citant sempre la font, l’autor i la data de publicació.

Contingut de la web, enllaços des de tercers i a tercers

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ, no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del lloc web, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que accedeixi als mateixos o els utilitzi.

Així mateix, FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links). La presència d’enllaços en el lloc web té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o la prestació de serveis prestats per aquesta web en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ o per a la seva imatge.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar o exigir la cancel•lació dels enllaços que apuntin cap al lloc web quan així ho estimi convenient, mitjançant una simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligada a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

Modificacions de l'avís legal

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ, es reserva el dret a modificar el present avís legal, sense que sigui requisit previ l'acceptació expressa per part de l'Usuari, entenent-se tàcitament acceptades pel mateix les modificacions introduïdes en el cas que continuï accedint al lloc web a partir de la data de publicació de les referides modificacions. En cas contrari, l'Usuari haurà de cessar en l'accés /o utilització del Lloc Web i dels Serveis.

Li recomanem que guardi còpia d'aquest document, ja que FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ no arxivarà aquesta versió i no l'oferirà de forma accessible un cop s'hagin fet modificacions.

L'Usuari accepta que la versió redactada en català d'aquest document prevaldrà sobre qualsevol versió del mateix en un altre idioma.

Miscel·lània

1. Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, subsistirà íntegrament tota la resta. Totes les clàusules han de ser interpretades de forma independent i autònoma, no veient-se afectades la resta d'estipulacions en cas que una d'elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma, en aquest cas haurà de substituir-se la mateixa per una que preservi els efectes perseguits per l’Avís Legal.

2. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de l'Avís Legal.

3. Pel que fa a l'accés i/o utilització de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ, en el cas d'existir discrepàncies entre el que estableix el present Avís Legal i el que estableix el document Termes i Condicions Generals de Contractació de la FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ, prevaldrà el que disposa aquest últim.
 
4. El no exercici o execució per part de FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ de qualsevol dret o disposició continguda en el present Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit.

Legislació i jurisdicció aplicable

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l'Usuari acorda sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

Política de Privacitat i protecció de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que el responsable del tractament de les seves dades és FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ, amb domicili social al c/Balmes, 132-134, 5a planta, 08008, Barcelona..

FINALITAT

Les seves dades seran tractades amb una o diverses de les següents finalitats:

 • En cas que vostè sol·liciti informació i/o se subscrigui al nostre butlletí informatiu, les seves dades seran tractades per facilitar-li la informació sol·licitada i una altra periòdica que pugui ser del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics.
 • En cas que vostè vulgui ser soci o participant en alguna activitat gratuïta o mitjançant el pagament d'una subscripció, les seves dades seran tractades per gestionar la relació entre vostè i la fundació i facilitar el desenvolupament de les seves activitats, i amb la finalitat d'enviar-li comunicacions relatives a la Fundació Factor Humà.
 • En cas que sigui vostè ponent en alguna activitat, proveïdor o pretengui ser-ho, les seves dades seran tractades per gestionar les operacions de sol·licitud d'informació, comanda, compra, contractació i pagament dels seus productes i/o serveis i per facilitar els processos de comptabilitat .
 • En cas que vostè sigui empleat, becari o candidat a un lloc de treball a la fundació, les seves dades seran tractades per gestionar la seva relació (laboral o de pràctiques) amb l'entitat i -si és un candidat- per gestionar el seu procés de selecció .
 • En cas que sigui vostè patró, conseller assessor, membre de la comissió consultiva o col·laborador amb la fundació (com a voluntari, per exemple), sempre que no impliqui una relació laboral, les seves dades seran tractades per gestionar la seva relació amb l'entitat.

BASE DE LEGITIMACIÓ

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ només procedirà al tractament de dades personals perquè es dóna, almenys, una de les següents circumstàncies:

 • En cas que vostè sol·liciti informació i/o es subscrigui al nostre butlletí i/o sigui participant en alguna activitat gratuïta, vostè manifesta el seu consentiment exprés, informat i afirmatiu en sol·licitar la informació o la seva participació en l'activitat.
 • En cas que vostè sigui soci o participant mitjançant el pagament d'una subscripció, el tractament es legitima per desenvolupar l'execució del contracte del qual vostè forma part.
 • En cas que vostè sigui empleat o becari, el tractament es legitima per desenvolupar l'execució del contracte laboral del qual vostè forma part com a empleat i del conveni com a becari.
 • En cas que vostè sigui candidat a un lloc de treball a la fundació, vostè manifesta el seu consentiment exprés, informat i afirmatiu en facilitar el seu currículum vitae a fi de que el tinguem en compte en el procés de selecció.
 • En cas que sigui vostè ponent en alguna activitat, proveïdor o pretengui ser-ho, el tractament es legitima per desenvolupar l'execució del contracte comercial del qual vostè forma part i -si és ponent sense remuneració o encara no és proveïdor- vostè manifesta el seu consentiment exprés, informat i afirmatiu en facilitar informació comercial o promocional dels seus productes o serveis, en lliurar una targeta de visita o historial professional amb aquesta mateixa finalitat i/o en sol·licitar mesures precontractuals, per arribar a ser ponent o proveïdor de l'entitat.
 • En cas que sigui vostè patró, conseller assessor, membre de la comissió consultiva o col·laborador, vostè manifesta el seu consentiment exprés, informat i afirmatiu en acceptar el nomenament. En el cas dels patrons, a més, el tractament es legitima per garantir el compliment d'una obligació legal.

ÚS I CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Si vostè no ens facilita totes les dades sol·licitades en el corresponent formulari, és possible que no puguem satisfer la seva sol·licitud.

 • En cas que sigui vostè soci, participant en una activitat mitjançant el pagament d'una subscripció, empleat, becari, ponent, proveïdor, patró, conseller assessor, membre de la comissió consultiva o col·laborador, les seves dades es conservaran fins a 5 anys després de la última interacció en la seva relació amb l'entitat.
 • En cas que vostè sol·liciti informació i/o se subscrigui al nostre butlletí i/o sigui participant en alguna activitat gratuïta, les seves dades es conservaran fins que sol·liciti la seva supressió o revoqui el seu consentiment.
 • En cas que vostè sigui candidat a un lloc de treball a la fundació les seves dades es conservaran fins que finalitzi el procés de selecció.

COMUNICACIONS DE DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

 • En cas que sigui vostè participant en una activitat, ponent, soci, empleat, becari, proveïdor, patró, conseller assessor, membre de la comissió consultiva o col·laborador, les seves dades podran ser comunicades a altres assistents d'una activitat en la qual vostè participi o administracions públiques per obligació legal (per exemple: a Hisenda ...), o a entitats bancàries per a procedir al cobrament o pagament dels serveis i a altres proveïdors o col·laboradors de l'entitat (com desenvolupadors web, gestors d'e-mails, fotògrafs o realitzadors de vídeo, periodistes, control d'accessos, lloguer d'espais, serveis de càtering...), únicament amb el propòsit de satisfer les finalitats indicades. No estan previstes Transferències Internacionals de les seves dades.
  És possible, a més, que la seva imatge personal sigui captada (per exemple: en una activitat) i difosa amb finalitats de comunicació i/o promoció de la pròpia entitat a mitjans de comunicació, web, xarxes socials, butlletins, revistes, memòries... Li preguem que abans d'assistir a qualsevol activitat -o acceptar qualsevol càrrec- ens faciliti el seu consentiment exprés per a l'ús de la seva imatge personal, mitjançant el corresponent formulari adjunt a la seva subscripció o nomenament.
 • En cas que vostè sol·liciti informació i/o se subscrigui al nostre butlletí, les seves dades podran ser comunicades a proveïdors o col·laboradors de l'entitat (com desenvolupadors web, gestors d'e-mails), únicament amb el propòsit de satisfer les finalitats indicades. No està previst realitzar Transferències Internacionals de les seves dades.
 • En cas que vostè sigui candidat a un lloc de treball a la fundació, les seves dades podran ser comunicades als membres del patronat, a empreses de selecció de personal i a psicòlegs especialitzats en organització i recursos humans. No està previst realitzar Transferències Internacionals de les seves dades.

DRETS DELS INTERESSATS

Vostè té dret a revocar qualsevol consentiment que hagi atorgat i a accedir a la informació que tenim de vostè, a rectificar-la, a suprimir-la, a oposar-se al seu tractament, a sol·licitar la limitació del tractament o a demanar la portabilitat de les seves dades. Per això, només necessita comunicar-ho mitjançant escrit signat, adjuntant una fotocòpia de qualsevol document oficial vàlid que acrediti la seva identitat (DNI, passaport...), dirigit a: FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ c/Balmes, 132-134, 5a planta, 08008, Barcelona. Telèfon 93 165 07 37. E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. També té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de Control.

En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, caldrà que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia de DNI, passaport o document oficial equivalent del representant i del representat.


Barcelona, a 9 de desembre de 2019

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.